כתבה בערוץ הטלביזיה המקומית "נשימה לנשמה" (רוני רות פלמר)

כתבה של רוני רות פלמר שבה התראיינתי על נושא הנשימה ביוגה, והתרומה שלה לאיכות החיים.